Címlap Gyakran Ismételt Kérdések Egyszerűsített honosítással szereztem magyar állampolgárságot, de a honosítási okiratomat elvesztettem, amelyre szükségem lenne az útlevél kérvényezéséhez. Kérdésem, hogy hogyan pótolható az okirat, van-e erre formanyomtatvány, kell-e fizetni érte?
Egyszerűsített honosítással szereztem magyar állampolgárságot, de a honosítási okiratomat elvesztettem, amelyre szükségem lenne az útlevél kérvényezéséhez. Kérdésem, hogy hogyan pótolható az okirat, van-e erre formanyomtatvány, kell-e fizetni érte? Nyomtatás

Ha az okiratra magyar közigazgatási hatóság előtti eljárásban történő felhasználásra – a magyar állampolgárság fennállásának igazolására – van szükség, mint például útlevél kiállításához vagy névváltoztatási kérelem elbírálásához, ez esetben az eljáró hatóság hivatalból keresi meg az állampolgársági ügyekben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalt. Az ügyfélnek tehát az igazolás beszerzésével kapcsolatban nincs tennivalója.
Az elveszett vagy megsemmisült (használhatatlanná vált) honosítási (visszahonosítási) okiratról másolat kérhető, ha azt az ügyfél más célra – tehát nem magyar közigazgatási hatóság előtti eljárásban – kívánja felhasználja. Az okiratmásolat tartalmában az eredetivel mindenben megegyezik ugyan, azonban megjelenésében eltér attól. A kérelem benyújtásához nincs formanyomtatvány rendszeresítve, a kérelemben a személyi adatokon túl további, az azonosítást segítő adatokat is célszerű közölni: ilyen például az eskü/fogadalomtétel helye, ideje, egyedül vagy családtagjaival együtt szerepel az okiraton. A másolat kiadását célszerű ott kezdeményezni, (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, kormányablak, külképviselet) ahol egyébként az egyszerűsített honosítási kérelem is benyújtható. A másolat illetéke jelenleg 100 forint, amelyet a kérelmen kell leróni. A Budapest Főváros Kormányhivatala az okiratmásolatot az ügyfél által megjelölt magyarországi címre, vagy külföldre a külképviselet útján továbbítja
.