Területváltozások 1938 és 1945 között: Nyomtatás

 

Trianoni békeszerződéssel elcsatolt területek
1921. július 26.

Bécsi döntések
A Magyarországhoz való visszacsatolás időpontja
Az utódállam
A bécsi döntések
1945. január 20 ai hatállyal érvénytelenné váltak

Szlovák területek
(Felvidék)
1921. július 26-tól Csehszlovákia

Csehszlovákia déli része

(1939. évi 2.200 M.E. rendelet)

1938. november 2. 1945. január 20-tól Csehszlovákia
Kárpátalja

1921. július 26-tól Csehszlovákia

Kárpátalja (Csehszlovákia)

(1939: VI. tv.)

1939. március 15. 1945. január 20-tól
Szovjetunió

Erdély

1921. július 26-tól Románia

Észak-Erdély (Románia)

(1940: XXVI. tv.)

1940. augusztus 30. 1945. január 20-tól
Románia

Délvidék

1921. július 26-tól Jugoszlávia

Délvidék

(Jugoszlávia)
(1941: XX. tv.)

1941. április 11. 1945. január 20-tól
Jugoszlávia

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. A kérelemhez mellékelni kell egy darab igazolványképet. A magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezők személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges adatait a kérelmet felvevő felvételezi.

A mellékletek közül eredetben kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi okirat esetében hiteles másolat, illetve az eredeti okirat bemutatása is elfogadható (így a kérelem átvevőjénél az eredeti bemutatása mellett is lehetséges másolatot hagyni, aki összevetheti a másolatot az eredetivel). Hiteles fordítás esetén a fordításhoz hozzáfűzött másolat is elfogadható, azaz ebben az esetben nem kell az eredeti okiratot átadni. Magyarországi anyakönyvi eseményről kiállított okirat beszerzéséről, ha azzal a kérelmező nem rendelkezik, – kérelemre – a Budapest Főváros Kormányhivatala gondoskodik, de azt az ügyfél nem kapja meg. Amennyiben a kérelmező a kérelem-nyomtatványon jelzi, hogy az anyakönyvi okmányait eredetben az idegenrendészeti eljáráshoz (letelepedési, bevándorlási eljáráshoz) csatolta, azok hivatalból a honosítási eljáráshoz beszerezhetők. Megengedett az is, hogy a kérelmező jelezze, ha hozzátartozójával (pl. nagykorú testvérével) egy időben nyújtja be az egyszerűsített honosítási kérelmet, és az a felmenők magyar állampolgárságát igazolta vagy valószínűsítette magyarországi származását. Ebben az esetben meg kell adni a hozzátartozó személyi adatait és a kérelem benyújtásának helyét.

Aki olyan területen született, amely 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott, arról vélelmezhető, hogy volt ebben az időszakban magyar állampolgár. Tehát ha valaki például 1931-ben született Kolozsváron, az volt magyar állampolgár. Ennek megfelelően ezekben az esetekben a leszármazást nem kell 1921-ig visszavezetni.